Aktuellt


                 

      Aktuellt 2019
Efter årsmötet i mars 2019 ser styrelsen ut som följande:


.Astri Johansson, ordförande

Kathie Pettersson, sekreterare

Torsten Molander, kassör

Marianne Degerman, suppleant


                                                                                                          

Hemsidan uppdaterad 2019-10-06