Aktuellt


                 

      Aktuellt 2019
Efter årsmötet i mars 2019 ser styrelsen ut som följande:


.Astri Johansson, ordförande

Kathie Pettersson, sekreterare

Torsten Molander, kassör

Marianne Degerman, suppleant


Årsmöte 2020 03 15 på Föreningarnas hus, Örebro,

kl 14-16. Välkomna!


OBS! ÅRSMÖTET  25 MARS INSTÄLLT TILLS VIDARE, på grund av Corona-viruset och dess följder.obs1

                                                                                                          

Hemsidan uppdaterad 2020 04 24